(پرونده محمدعلی طاهری (18 آگوست 2015

Source: CART com منترال – 6 آگوست 2015 ترجمه: S.A. Aram   PRESS RELEASE اعدام محمدعلی طاهری را متوقف کنید     منترال – 6 آگوست 2015  در تاریخ 26 نوامبر 2013 رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران، آقای حسن روحانی، در پی وعده های خود در طول انتخابات...