پرونده محمدعلی طاهری (20 ژانویه 2019)

منبع: ان وروی فارسی نویسنده: س.ا. آرام 20 ژانویه 2019   محمدعلی طاهری، محقق و معلم معنوی ایرانی، در تاریخ ٢۳ دی ماه ۹۷ طی نامه ای به آقای حسن روحانی رییس جمهور ایران درخواست ترک تابعیت جمهوری اسلامی ایران را ارائه نمود. آقای طاهری که از اردیبهشت ۹٠...

پرونده محمدعلی طاهری 29 اکتبر 2016

منبع: کانال یوتیوب Faradarmani Taheri 29 اکتبر 2016 محمدعلی طاهری, زندانی عقیدتی، در 21 روز اعتصاب غدا خود به اغما می رفته است. این شانزدهمین اعتصاب غدای وی در پنج سال اخیر است. هیچ کس نمی داند او کجاست و خانواده او اجازه ملاقات با وی را ندارند.