پرونده محمدعلی طاهری (20 ژانویه 2019)

منبع: ان وروی فارسی نویسنده: س.ا. آرام 20 ژانویه 2019   محمدعلی طاهری، محقق و معلم معنوی ایرانی، در تاریخ ٢۳ دی ماه ۹۷ طی نامه ای به آقای حسن روحانی رییس جمهور ایران درخواست ترک تابعیت جمهوری اسلامی ایران را ارائه نمود. آقای طاهری که از اردیبهشت ۹٠...