پرونده محمدعلی طاهری (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸)

منبع: ان‌ورو فارسی نویسنده: س. آ. آرام ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸   پاسخگویی محمدعلی طاهری به بیانیه منتشر شده وکیل سابق خود، محمود علیزاده محمدعلی طاهری، محقق و معلم معنوی ایرانی، نامه ای را از زندان اوین در پاسخگویی به وکیل سابق خود آقای محمود علیزاده طباطبایی منتشر کرد. آقای...

پرونده محمدعلی طاهری 29 اکتبر 2016

منبع: کانال یوتیوب Faradarmani Taheri 29 اکتبر 2016 محمدعلی طاهری, زندانی عقیدتی، در 21 روز اعتصاب غدا خود به اغما می رفته است. این شانزدهمین اعتصاب غدای وی در پنج سال اخیر است. هیچ کس نمی داند او کجاست و خانواده او اجازه ملاقات با وی را ندارند.